Sari la conținut

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial

Pagină actualizată la: 17.03.2021

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 11773/07.09.2018

 

ANUNŢ

 

          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul dezvoltarea capacității administrative și Monitor Oficial, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

          Concursul se organizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. 1. Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
  • proba scrisă: 08 octombrie 2018, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
  • interviul: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Consiliului Județean Gorj.
 2. 2. Condiţii de participare la concursul de recrutare:

          Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
 2. b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
  1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: științe juridice sau administrative;
  2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – minimum 7 ani;
 1. 3. Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv în perioada 07.09.2018-26.09.2018.
 2. 4. Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs:

          Adresa de corespondență: Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 4, et. 2, camera 236;

          Telefon: 0372531236, adresă de e-mail: delia.mainerici@cjgorj.ro;

          Persoana de contact: Mainerici Delia-Maria, consilier superior la Compartimentul de management al unităților sanitare preluate, monitorizare indicatori, salarizare din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

          Documentele necesare la dosarul de concurs, bibliografia de concurs, precum și atribuțiile prevăzute în fișa postului sunt prezentate în Anexele nr. 1-3 la prezentul anunţ.

 

Anexa 1 – Documente necesare la dosarul de concurs
Anexa 2 – Bibliografia de concurs
Anexa 3 – Atribuții prevăzute de fișa postului

Formular înscriere
Model orientativ adeverință

 

Sari la conținut