Sari la conținut

Anunț – concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 5295/28.04.2017

 
 
ANUNŢ
 
          Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj:
1. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul IT, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe;
2. Funcția publică de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT, Serviciul resurse umane, managementul funcției publice, IT, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe.
Concursul se organizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
1. Probele stabilite pentru organizarea concursului:
– proba scrisă;
– interviul.
 
2. Condiţiile de desfăşurare a concursului:
– dată susţinere proba scrisă:  29 mai 2017, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
– dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

          Dosarele de concurs pot fi depuse la sediul Consiliului Judeţean Gorj din str. Victoriei nr. 2-4, mun. Târgu-Jiu, jud. Gorj, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului privind organizarea concursului de recrutare în  Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

3. Condiţii de participare la concursul de recrutare:

     3.1. Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice – minimum 5 ani.

     3.2. Pentru a participa la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) Condiţii generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
b) Condiţii specifice prevăzute de fişa postului:
1. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniile: ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației sau inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale;
2. Vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției publice – minimum 9 ani.

         Documentele necesare la dosarul de concurs, precum şi bibliografia de concurs, sunt prezentate în Anexele nr. 1-2 la prezentul anunţ.
         Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, interior: 251/241.

Anexa nr. 1 – Documentele necesare la dosarul de concurs
Anexa nr. 2 – Bibliografia

Sari la conținut