Sari la conținut

Anunț – Concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al județului Gorj

Anunț

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de arhitect șef al județului Gorj

          Concursul se desfășoară la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, astfel:

           – proba scrisă, în data de 10.05.2018, ora 10,00.

          Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Agenției, în perioada 5 – 24 aprilie 2018, inclusiv.

          Condițiile de participare sunt:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului, conform art. 36lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;
  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 3 ani;
  • atestat emis de Registrul Urbanismului din România.

          Relații suplimentare se pot obține de la doamna Daniela Iacob, consilier: Bd. Mircea Vodă, nr. 44 tronsonul III, sector 3, București, telefon: 0374.112.726, fax: 0374.112.727 și email informatii.concurs@anfp.gov.ro

 

Sari la conținut