Sari la conținut

Anunț – amânarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Nr. 5425/02.05.2017

 
ANUNŢ
 
          În conformitate cu prevederile art. 74 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. a) și b) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Gorj anunță amânarea pentru data de 06.06.2017 a concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj programat în data de 29 mai 2017, ora 1030.

          Concursul de recrutare se reprogramează astfel:
– dată susţinere proba scrisă:  06 iunie 2017, ora 1030, la sediul Consiliului Judeţean Gorj;
– dată susţinere interviu: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul Consiliului Judeţean Gorj.

          Celelalte date cuprinse în anunțul înregistrat sub nr. 5295/28.04.2017, respectiv, condițiile de participare la concurs, data depunerii dosarelor de concurs, documentele necesare la dosarul de concurs și bibliografia rămân valabile.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Gorj, Serviciul resurse umane, managementul funcţiei publice, IT, camerele: 251/241, telefon: 0253/212016, interior 251/241.

Sari la conținut