Sari la conținut

Acreditări mass-media

Pagină actualizată la: 04.01.2024

       În baza  Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările și completările ulterioare  și în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în vederea acreditării reprezentanților mass-media la Consiliul Județean Gorj, vă adresăm rugămintea să completați și să transmiteți în format word sau scanat, până cel târziu la data de 31.01.2024,  următoarele documente:

        Formular acreditare (descarcă aici…)

       – Acord prelucrare date cu caracter personal (descarcă aici…)

       – Copie după legitimația de presă, vizată la zi, la următoarele adrese: consjud@cjgorj.ro sau la sediul instituției: Consiliul Județean Gorj, str. Victoriei nr. 4, Târgu Jiu, Gorj, 210191, la Biroul Relații cu Publicul.

       Acreditarea este valabilă pe durata anului 2024, putând fi reînnoită la începutul anului următor.

      Vă aducem la cunoștință că la expirarea acreditării şi în lipsa reînnoirii acesteia, datele dumneavoastră de contact vor fi eliminate din baza de date a Consiliului Județean Gorj.

      Jurnaliștilor acreditați li se va asigura convocarea la conferinţe de presă sau briefinguri de presă,  transmiterea de comunicate şi informări de presă, participarea la acţiunile iniţiate de Consiliul Judeţean Gorj şi destinate a fi aduse la cunoştinţa cetăţenilor.

     Asigurându-vă de toată deschiderea în vederea unei bune viitoare colaborări, vă mulțumim pentru înțelegere iar pentru orice relații suplimentare vă rugăm să contactați Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Gorj în persoana d-nei. Oana-Maria Paloș.

      Date contact: telefon: 0722589411, e-mail: oana.palos@cjgorj.ro

Sari la conținut