Sari la conținut

Achizitionare „Software pentru evidența certificatelor  de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare” cod CPV: 48325000-2 – „Pachete software pentru creare de formulare”.

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Nr. 13194/21.10.2016

 

ANUNȚ

          Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse „Software pentru evidența certificatelor  de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare” cod CPV: 48325000-2 – „Pachete software pentru creare de formulare”.
          Oferta se va întocmi în conformitate cu documentaţia ataşată, publicată pe site-ul Consiliului Judeţean Gorj, secţiunea  „Anunţuri – Achiziţii publice” şi va fi depusă la Registratura Consiliului Judeţean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 27.10.2016.
          Valoarea maximă a fondurilor  ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziţie este de 33.333,33 lei fără TVA.
          Relaţii suplimentare se pot obţine la camera 235/238 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238.

[Documentația de atribuire]

Sari la conținut