Sari la conținut

Achiziționare produse “Porți de acces în incinta Centrului Militar Județean Gorj ” -Cod CPV – 44221310-1 „Porţi de acces”

CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Nr. 12575/09.10.2017

ANUNȚ

 
             Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze produse “Porți de acces în incinta Centrului Militar Județean Gorj ” -Cod CPV – 44221310-1 „Porţi de acces”.
            Oferta se va întocmi în conformitate cu documentația atașată, publicată pe site-ul Consiliului Județean Gorj, secțiunea  „Anunțuri – Achiziții publice” și va fi depusă la Registratura Consiliului Județean Gorj, în plic închis, până cel târziu la data de 16.10.2017, ora 1000.
            Valoarea maximă a fondurilor ce pot  fi disponibilizate  pentru această achiziție este de 15.126.03 lei fără TVA.
 
            Relații suplimentare se pot obține la camera 235/238/209 sau la telefon 0253/211821, interior 235/238/209.

            [Documentatia de atribuire]

Sari la conținut