Sari la conținut

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 18.08.2022

Pagină actualizată la: 07.12.2022

Consiliul Judeţean Gorj
Comisia de concurs
Nr. 13817/18.08.2022

 

 

ANUNŢ

privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, din data de 18.08.2022

 

 

Azi, 18.08.2022 s-a desfăşurat  PROBA INTERVIU a concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Compartimentul financiar-contabilitate, Serviciul financiar-contabilitate, Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului s-a făcut cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și a H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei  funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

La PROBA INTERVIU, candidatul participant la această probă, al cărui dosar a fost înregistrat sub nr. 12678/29.07.2022, a obţinut 90 puncte, fiind declarată ,,ADMIS” la această probă.

 

Candidata nemulțumită de punctajul obţinut poate face contestație în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului probei interviu, la Compartimentul resurse umane, managementul funcției publice, camera 236.

 

 

                                                                                              Data şi ora afişării anunţului:

                                                                                                      18.08.2022, ora 1530

Sari la conținut