Anunț – privind rezultatul final al Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Rezultatul final al Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 23 ianuarie 2020

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidații la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

Azi, 21.01.2020 s-a desfăşurat proba interviu a Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

✎... 21 ianuarie 2020

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Consiliul Judeţean Gorj Comisia de concurs Nr. 851/21.01.2020 ANUNŢ      privind punctajele şi rezultatele obţinute  la  PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției […]

✎... 21 ianuarie 2020

Anunț – privind rezultatele probei suplimentare IT la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Azi, 20.01.2020 s-a desfăşurat proba suplimentară de testare a cunoștințelor de operare a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

✎... 20 ianuarie 2020

Anunț – privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ COMISIA DE CONCURS Nr. 360/13.01.2020                          ANUNŢ      privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la Concursul […]

✎... 13 ianuarie 2020

Anunț – privind REZULTATUL FINAL la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

La concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, organizat în data de 23.12.2019, candidatul participant a obţinut următoarele rezultate:

✎... 6 ianuarie 2020