decembrie 2019

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la proba INTERVIU de către candidatul participant la concursul de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

Azi, 30.12.2019 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată.

Anunț – Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează, în perioada 24.12.2019-19.02.2020, la sediul unității sanitare publice din mun. Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu organizează, în perioada 24.12.2019-19.02.2020, la sediul unității sanitare publice din mun. Târgu-Jiu, str. Progresului nr.18, jud. Gorj, concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

ANUNŢ – privind rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport

Rezultatul contestației la etapa “proba scrisă” în cadrul concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Anunț – privind punctajele şi rezultatele obţinute la PROBA SCRISĂ la concursul de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

Azi, 23.12.2019 s-a desfăşurat PROBA SCRISĂ a concursului de ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Anunț – Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe

Consiliul Judeţean Gorj organizează Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul managementul proiectelor, dezvoltare regională și relații externe, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

ANUNŢ – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 1000/02.12.2019, în urma analizării documentelor depuse la dosarele de concurs a constatat că următorii candidați înscriși pentru a participa la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, gradul profesional IA la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Informare de presă – Pregătirea activităților de deszăpezire și de asigurare a circulației rutiere pe rețeaua de drumuri publice județene pentru perioada de iarnă 2019-2020

În județul Gorj, pentru perioada de iarnă 2019-2020, activitățile de deszăpezire și întreținere curentă a rețelei de drumuri publice județene se vor asigura, în baza Acordului cadru nr. 7429 din 9.06.2016 pentru ”Lucrări și servicii de reparare și întreținere drumuri județene aflate în administrarea Consiliului Județean Gorj” prin încheirea contractului subsecvent nr. 4/2019 cu Asocierea SC Ydail Construct SRL, SC Romstrade SA şi SC Metalcolect PROD SRL- lider de asociere SC Ydail Construct SRL.