iulie 2019

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 574/12.06.2019, s-a întrunit în data de 04.07.2019 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.