ANUNŢ – privind rezultatul final obţinut de către candidatul participant la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale de muncitor calificat (electrician), treapta profesională IV la Compartimentul activități suport

CONSILIUL JUDETEAN GORJ COMISIA DE EXAMINARE Nr. 6383/13.05.2019   ANUNŢ privind rezultatul final obţinut  de către candidatul participant la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a funcţiei contractuale […]

✎... 14 mai 2019

ANUNŢ – privind rezultatul final obţinut de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale de inspector de specialitate, gradul profesional II la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport

CONSILIUL JUDETEAN GORJ COMISIA DE EXAMINARE Nr. 6388 /13.05.2019 ANUNŢ privind rezultatul final obţinut  de către candidatul participant la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţiei contractuale […]

✎... 14 mai 2019

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

ANUNŢ privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de șef serviciu la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și […]

✎... 6 mai 2019