ANUNŢ – privind rezultatul soluționării contestației înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16153/28.11.2018, depusă de domnul Donoiu Marcel-Nicolae

Rezultatul soluționării contestației înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 16153/28.11.2018, depusă de domnul Donoiu Marcel-Nicolae, candidat la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

✎... 29 noiembrie 2018

ANUNŢ – privind rezultatul final al Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul juridic-contencios

rezultatul final al Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 26 noiembrie 2018

ANUNŢ – privind rezultatele obținute la proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – nivel mediu de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier

Astăzi, 26.11.2018, ora 1000 s-a desfășurat proba suplimentară de testare a competențelor specifice în domeniul IT – nivel mediu de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

✎... 26 noiembrie 2018

ANUNȚ – privind rezultatul soluționării contestației înregistrate la Consiliul Județean Gorj sub nr. 15660/20.11.2018, depusă de domnul Donoiu Marcel-Nicolae, candidat la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ     Comisia de soluționare a contestațiilor constituită prin                           Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Gorj nr. 629/2018, cu modificările ulterioare Nr. 15746/21.11.2018                                           ANUNŢ       privind rezultatul soluționării […]

✎... 21 noiembrie 2018

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare în funcția publică de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior la Seviciul promovare, turism și comunicare

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 651/2018, s-a întrunit în data de 19.11.2018

✎... 19 noiembrie 2018

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 629/17.10.2018, s-a întrunit în data de 14.11.2018 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul juridic-contencios

✎... 14 noiembrie 2018