septembrie 2018

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe

Astăzi, 03.09.2018, ora 15:00 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe

Astăzi, 03.09.2018 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacante de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj