ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 454/2018, cu modificările și completările ulterioare, s-a întrunit în data de 29.08.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

✎... 29 august 2018

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe

Comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 408/2018, s-a întrunit în data de 23.08.2018 și a procedat la selecția dosarelor de înscriere la concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția managementului proiectelor și relații externe

✎... 23 august 2018

ANUNŢ – privind REZULTATUL FINAL la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport

Rezultatul final la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj…

✎... 23 august 2018

ANUNŢ – privind rezultatul INTERVIULUI la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport

Rezultat proba interviu a Concursului organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuție vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

✎... 22 august 2018

ANUNȚ – concurs de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de promovare în funcția publică de conducere vacantă de director executiv la Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 9 august 2018

ANUNȚ – privind rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea a două posturi contractuale de execuţie vacante de îngrijitor la Compartimentul activități suport, Serviciul pentru transport public județean și activități suport, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată

✎... 8 august 2018