COMUNICAT DE PRESĂ – LET’S DO IT AGAIN, ROMANIA!

În data de 29.08.2018, ora 11:00, Consiliul Județean Gorj, Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj și Asociația ”Viitorul în Zori- Let`s Do It Romania” au organizat conferința de presă cu tema ”Let’s Do It Again, Romania!”, acțiune ce se va desfășura pe 15 septembrie și în județul Gorj.

✎... 29 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ – Semnare contract servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”

U.A.T. – Județul Gorj are în implementare proiectul „Modernizare drum județean (675B) ce traversează localitățile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria-Zorlești-Alimpești, până în DJ 675C”, Cod SMIS 109005, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

✎... 1 august 2018

COMUNICAT DE PRESĂ – Semnare contract servicii de proiectare (PT+DDE), Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări în cadrul proiectului ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”

U.A.T.-Județul Gorj are în implementare proiectul ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj, finanțat în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.

✎... 1 august 2018