Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice

Azi, 15.05.2018 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice

✎... 15 mai 2018

Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice

Azi, 14.05.2018 s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional principal la Serviciul investiții publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 14 mai 2018

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

✎... 11 mai 2018

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

✎... 9 mai 2018

ANUNŢ – privind rezultatul la contestaţia depusă de domnul Mateișescu Aurelian faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Rezultatul la contestaţia depusă de domnul Mateișescu Aurelian faţă de rezultatul selecţiei dosarelor de concurs la concursul de ocupare a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

✎... 4 mai 2018