aprilie 2018

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Azi, 16.04.2018 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Azi, 11.04.2018 s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare, Direcția managementul proiectelor și relații externe din cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj