ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

Astăzi, 23.04.2018, ora 10:00 s-a desfăşurat PROBA INTERVIU a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

✎... 23 aprilie 2018

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidații participanți la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

Astăzi, 17.04.2018 s-a desfășurat PROBA SCRISĂ a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior la Serviciul promovare, turism și comunicare

✎... 17 aprilie 2018

ANUNŢ – privind rezultatul selecției dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs constituită în baza Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 116/2018, s-a întrunit în data de 17.04.2018…

✎... 17 aprilie 2018

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice

Azi, 16.04.2018 s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul investiții publice

✎... 16 aprilie 2018

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatul la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Azi, 16.04.2018 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative, Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 16 aprilie 2018