martie 2018

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 114/09.03.2018, s-a întrunit în data de 30.03.2018 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional debutant la Compartimentul guvernanță corporativă și structuri asociative

CENTRALIZATOR NOMINAL – privind rezultatele obţinute de de către candidatul participant la concursul de ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

Rezultatele obținute de de către candidatul participant la concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director, pe perioadă nedeterminată, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj