Sari la conținut

ianuarie 2018

ANUNȚ – ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului gestionare optimizată a drumurilor publice

Ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului gestionare optimizată a drumurilor publice, Serviciul infrastructură drumuri publice, Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

ANUNȚ – ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control

Ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant aferent funcției publice de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului autorizări, disciplină și control, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Direcția urbanism, amenajarea teritoriului, evidența patrimoniului și protecția mediului din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

Sari la conținut