ANUNŢ – concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţie publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul/examenul de promovare în gradul profesional imediat superior al funcţie publice de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Compartimentului strategii, dezvoltare regională și relații externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională și relații externe, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 22 decembrie 2017

ANUNȚ – procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu

Consiliul Județean Gorj organizează, în calitate de autoritate publică tutelară, la sediul din mun. Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 2-4, jud. Gorj, procedura de selecție prealabilă a candidaților pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație al Societății Comerciale ,,Parc Industrial Gorj” S.A. Bumbești – Jiu

✎... 14 decembrie 2017

Anunț – privind rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director

Comisia de concurs constituită în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Gorj nr. 190/30.10.2017, în urma analizării documentelor depuse la dosarele de concurs a constatat că următorii candidați înscriși pentru a participa la concursul de ocupare a postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

✎... 5 decembrie 2017