Anunț – Concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj

Consiliul Judeţean Gorj, cu sediul în Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei nr. 2-4, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director, la Serviciul Județean de Gestionare a Deșeurilor și a Activităților de Salubrizare Gorj, instituție publică înființată în subordinea Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată.

✎... 16 noiembrie 2017

ANUNȚ – privind rezultatul examenului de promovare în gradul profesional imediat superior al funcției contractuale de excuţie de consilier juridic, gradul profesionaI Il din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Judeţean Gorj

În data de 01.11.2017 s-a desfăşurat  examenul de promovare în grad profesional imediat superior al funcției  contractuale de execuţie de consilier juridic, gradul profesional II din cadrul Aparatului permanent al Consiliului Județean Gorj.

✎... 1 noiembrie 2017