INFORMARE DE PRESĂ – ”Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calaparu, Turceni, Broșteni, până în DN 66(E79), Județul Gorj”

30.10.2017
Președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin-Mihai Popescu, a anunțat astăzi, 30.10.2017, în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la sediul Palatului Administrativ din Târgu Jiu, semnarea contractului de execuție lucrări pentru ”Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calaparu, Turceni, Broșteni, până în DN 66(E79), Județul Gorj”, între Consiliul Județean Gorj-în calitate de autoritate contractantă și Asocierea S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L., S.C. DOMARCONS S.R.L., S.C. GREENADEL PROD S.R.L., S.C. ROMSTRADE S.A., S.C. MANINTER CAR S.R.L., lider de asociere S.C. YDAIL CONSTRUCT S.R.L.- în calitate executant a lucrărilor de reabilitare, care vor fi efectuate la obiectivul de investiție respectiv.

✎... 30 octombrie 2017

”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” – Investim în oameni, învestim în dezvoltarea județului

26.10.2017
Proiectul ”START UP PENTRU EXCELENȚĂ” a fost depus, spre finanțare, de către Asociația Excelsior pentru Excelență în Educație în calitate de lider, în parteneriat cu U.A.T.-Județul Gorj și Universitatea ”Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, în cadrul Apelului de proiecte – România Start Up Plus, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de Investiții 8.iii Activități independente, antreprenoriat și înființarea de întreprinderi, inclusiv unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectiv specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

✎... 26 octombrie 2017

COMUNICAT DE PRESĂ – Investim în infrastructură, investim în dezvoltarea județului

25.10.2017
U.A.T.-Județul Gorj a depus spre finanțare, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii, prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, două proiecte ce vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere

✎... 25 octombrie 2017

Comunicat de presă Direcția Comunitară Județeană de Evidență a Persoanelor Gorj

16.10.2017
Având în vedere alegerile locale parțiale din data de 05.11.2017, pentru alegerea primarului la nivelul comunei TELEȘTI, reamintim faptul că exercitarea dreptului de vot se poate realiza numai în baza unui act de identitate valabil, prin act de identitate înțelegându-se atât cartea de identitate, cât și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate.

✎... 16 octombrie 2017