septembrie 2017

Anunț – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent

Azi, 18.09.2017 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Anunț – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent

Azi, 18.09.2017 s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Servicii de asistență prin expert independent, persoana fizica sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze servicii de asistență prin expert independent, persoana fizica sau juridică, specializată în recrutarea resurselor umane, ce va asista comisia de selecție a candidaților pentru funcțiile de membrii ai Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Parc Industrial Gorj S.A – Bumbești Jiu, cod CPV – 79600000-0 „Servicii de recrutare”.

ANUNŢ – privind rezultatul selectării dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 709/28.08.2017, cu modificările ulterioare, s-a întrunit în data de 11.09.2017 şi a procedat la selecția dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate