ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 29 septembrie 2017

ANUNȚ – privind rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate

Rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 20 septembrie 2017

Anunț – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata participantă la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent

Azi, 18.09.2017 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 18 septembrie 2017

Anunț – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent

Azi, 18.09.2017 s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 18 septembrie 2017

ANUNŢ – privind rezultatul selectării dosarului de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 709/28.08.2017, cu modificările ulterioare, s-a întrunit în data de 11.09.2017 şi a procedat la selecția dosarului de înscriere la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de referent de specialitate

✎... 11 septembrie 2017