septembrie 2017

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuție de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

Servicii de proiectare – faza DALI, pentru realizarea obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”

Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de proiectare – faza DALI, pentru realizarea obiectivul de investiție ,,Reabilitare și modernizare secțiile cardiologie, endocrinologie și obstetrică ginecologie Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului, nr. 18”, cod CPV: 79930000-2 „Servicii de proiectare specializată”.

Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții: „Sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”

Consiliul Județean Gorj intenționează să achiziționeze servicii de asistență tehnică prin diriginte de șantier pentru obiectivul de investiții: „Sistem de detectare, semnalizare si avertizare incendiu la Centrul Militar Județean Gorj”- cod CPV – 71356200-0 – “Servicii de asistenţă tehnică”.

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Aparate de aer condiționat, pentru dotare cabinete, laboratoare și spații din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu

Consiliul Judeţean Gorj intenţionează să achiziţioneze produse: Aparate de aer condiționat – 5 bucăți (3 buc – 9000 BTU, 2 buc – 12000 BTU), pentru dotare cabinete, laboratoare și spații din cadrul Secțiilor Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, str. Progresului și str. Tudor Vladimirescu, cod CPV: 42512000-8 – „Instalaţii de climatizare”.

ANUNȚ – privind rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate

Rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj