august 2017

ANUNŢ – privind rezultatul final al probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA

Rezultatul final al probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de consilier, gradul profesional IA la Compartimentul registratură, arhivă și secretariat ATOP, Serviciul juridic-contencios, Direcția juridică și dezvoltarea capacității administrative din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj, pe perioadă nedeterminată, din data de 31.07.2017