ANUNŢ – privind rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice

Rezultatele finale ale concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 29 august 2017

ANUNŢ – privind rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Rezultatele finale ale Concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 28 august 2017

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier,clasa I, g. superior

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţii la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 25 august 2017

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 24 august 2017

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SUPLIMENTARĂ DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE PC de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare consilier superior, clasa I

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SUPLIMENTARĂ DE TESTARE A CUNOȘTINȚELOR DE OPERARE PC de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe, Serviciul cooperare, dezvoltare regională şi relaţii externe, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 24 august 2017

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidata la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidatala Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 24 august 2017

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul investiții publice, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj

✎... 22 august 2017

ANUNŢ – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I

Punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul achiziții publice și disciplină contractuală, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcția tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 21 august 2017

ANUNŢ – privind rezultatele selectării dosarelor de înscriere la Concursul de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior

Comisia de concurs, constituită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Gorj nr. 671/01.08.2017, s-a întrunit în data de 18.08.2017 şi a procedat la selecția dosarelor de concurs la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul strategii, dezvoltare regională şi relaţii externe.

✎... 18 august 2017

ANUNŢ – concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiţii publice

Consiliul Judeţean Gorj organizează concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de referent de specialitate, clasa a II-a, gradul profesional superior la Serviciul investiţii publice, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională şi relaţii externe din Aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj.

✎... 18 august 2017