Anunț – privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidatul participant la examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară

În data de 15.06.2017 s-a desfăşurat examenul de promovare în treapta profesională imediat superioară a uncției contractuale de execuţie de referent, treapta profesională II la Compartimentul evidență primară și gestiune bunuri, Serviciul achiziții publice și relații contractuale, Direcţia tehnico-economică, dezvoltare regională și relații externe din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Gorj, din data de 15.06.2017.

✎... 16 iunie 2017

Anunț – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA INTERVIU de către candidaţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Azi, 09.06.2017 s-a desfăşurat proba interviu a Concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 9 iunie 2017

ANUNŢ – Privind punctajul şi rezultatul obţinut la PROBA SCRISĂ de către candidaţii participanţi la Concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier

Azi, 06.06.2017 s-a desfăşurat proba scrisă a Concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional principal, respectiv consilier, clasa I, gradul profesional superior la Compartimentul IT din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Gorj.

✎... 6 iunie 2017